Het Philips-Kommando in Kamp Vught

Deze website vertelt allereerst onder 'Verhaal' het verhaal van het Philips-Kommando. Dat zijn de gevangenen die in de oorlog 1940-1945 hebben gewerkt in een werkplaats van Philips, die was gevestigd binnen het prikkeldraad van kamp Vught. Aan de hand van korte levensverhalen van enkele gevangenen en van anderen die er bij betrokken waren, wordt een veelzijdig beeld gegeven van deze merkwaardige oorlogsgeschiedenis.

Voorts wordt een beeld geschetst van de diverse reeds afgesloten en nog lopende activiteiten van de in 1999 opgerichte Stichting Geschiedschrijving Philips-Kommando Concentratiekamp Vught '43-'44.